Raamatupidamine

Väikestel ettevõtetel on mõttekas raamatupidamisteenus sisse osta, sest liialt väikese töökoormuse tõttu pole võimalik palgata raamatupidajat ning teha lisaks töötasu maksmisele täiendavaid kulutusi koolituste, bürootarvete ning vajaliku raamatupidamistarkvara soetamiseks ja pidavaks uuendamiseks.

Meie väike raamatupidamisbüroo suudab oma klientidele pakkuda professionaalsel tasemel raamatupidamist, mis kokkuvõttes aitab optimeerida ettevõtte kulusid ja võimaldab kliendil keskenduda oma põhitegevusele.

Meie poolt pakutavad teenused jagunevad raamatupidamise baas- ja lisateenusteks. Baasteenuse periood on üks kalendrikuu ning baasteenuse hind kujuneb vastavalt raamatupidamise dokumentide mahule ühes kuus.

Baasteenus sisaldab:

 • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • töötasude arvestus (kuni 2 töötajat);
 • kassaorderite vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • sotsiaal- ja tulumaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine;
 • käibemaksudeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine.

Baasteenuse hinnakiri:

Baasteenuse hind kujuneb vastavalt raamatupidamise tekkepõhiste algdokumentide mahule ühes kuus.

Tekkepõhiste

Baasteenuse

algdokumentide arv

hind eurodes

       kuni 20

50,00

21   kuni 50

100,00

51   kuni 100

160,00

101 kuni 150

240,00

151 kuni 200

320,00

201 kuni 250

400,00

251 kuni 300

480,00

301 kuni 350

560,00

351 ja rohkem

kokkuleppel

Tekkepõhiseks algdokumendiks loetakse:

 • sularahakviitungid;
 • maksekorraldused;
 • tellija poolt väljastatud arved;
 • panga väljavõtted (panga väljavõttes on iga rida üks algdokument);
 • kassa sissetuleku ja väljamineku orderid;
 • tellijatele/ostjatele esitatud arved;
 • tarnijatelt saadud ostuarved;
 • lepingud;
 • aktid, otsused, protokollid, käskkirjad jms;
 • kuluaruanded;
 • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega;
 • eksporti ja importi tõendavad dokumendid;
 • panga teatis intressi või teenustasu kohta;
 • põhivahendite kaardid, arvestuslehed;
 • laoarvestuslehed, inventuuriaktid.

Lisateenuste kirjeldus:

 • Majandusaasta aruande koostamine:
  majandusaasta aruande koostamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale tavale
 • Palkade/maksude arvestamine ja deklareerimine
 • Lisaaruannete koostamine:
  Statistikaameti aruanded (v.a Intrastat), aruanded krediidiasutustele ja muud lisaaruanded
 • Esindamine ja muu raamatupidaja töö:
  esindamine riigiasutustes ja ettevõtetes ning muu raamatupidaja töö tunnihinna alusel

Lisateenuste hinnakiri:

Aastaaruande koostamine püsikliendile alates 120 eur/aruanne

Palga/maksude arvestus ja deklareerimine 5 eur/töötaja

Raamatupidamisalane konsultatsioon 30 eur/tund

Suhtlemine Maksu- ja Tolliameti ning Haigekassaga 40 eur/tund

Lisaaruannete koostamine vastavalt tellimusele ja mahule alates 45 eur/aruanne

(Näiteks EAS-ile, PRIA-le või krediidiasutustele)                                                       

Statistikaaruanded alates 20 eur/tk, EKOMAR  100 eur/tk

 

Hinnakiri ei ole lõplik, küsi kindlasti pakkumist!

Iga klient ja teenus on eriline ning konkreetne hind läbirääkimiste tulemus.

Danerik Consult OÜ on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub käibemaks!