Koolitused

DOKUMENDI- JA ARHIIVITÖÖ ABC

Korras dokumendid ja korrektne dokumendihaldus on igas ettevõttes oluline ja vajalik. Pakume kursust, mis annab ülevaate ettevõtte dokumendihalduse korraldamisest.

Kursus hõlmab alljärgnevaid teemasid:

 • Õigusaktid ja standardid;
 • Kas paberil või digitaalselt;
 • Põhilised vead dokumendi- ja arhiivihalduse korralduses;
 • Dokumentide loetelu koostamine ja ajakohastamine;
 • Asjaajamistoimikute moodustamine ja pidamine;
 • Arhivaalide loetelu koostamine ja täiendamine;
 • Arhivaalide hävitamine ning hävitamise dokumenteerimine;
 • Arhivaalide korrastamise ja kirjeldamise põhimõtted;
 • Arhiiviskeemi, -nimistu ja -kirjelduse koostamine;
 • Digitaalse säilitamise probleemid;
 • Muudatused seoses uue Töölepingu seadusega.

Kursus kestab 5 akadeemilist tundi.